Individuele coaching

Grip krijgen op uw werk en leven – uw persoonlijke effectiviteit verbeteren.

Deze vorm van coaching is erop gericht dat u uw eigen vragen helder krijgt en leert antwoorden te vinden. Vragen hebben veelal betrekking op uw persoonlijk handelen en persoonlijke effectiviteit in het dagelijkse en of uw professionele leven. Loopt u vast of ervaart u bepaalde spanningen, dan is individuele coaching een gepaste begeleidingsvorm. Bij SpringVit wordt gewerkt vanuit bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid en met verschillende werkwijzen en methodieken. Leren neemt een belangrijke plaats in.

Neem contact op

U bepaalt het tempo

U wilt uw persoonlijke effectiviteit verbeteren en doelen realiseren, maar u weet niet hoe. SpringVit is resultaatgericht en coacht op een manier dat u inderdaad bij uw doel uitkomt. SpringVit beschikt over de kennis en ervaring om u professioneel te ondersteunen. Door mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en specifiek in de facilitaire branche weet ik wat er speelt. De dynamiek is maatgevend voor andere organisaties en kan ik mij snel inleven in uw persoonlijke en zakelijke uitdagingen.

SpringVit helpt organisaties!

  • De inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.
  • Bij het ontwikkelen van uw medewerkers en management in het halen van persoonlijke doelstellingen.
  • Bij het realiseren van een effectieve samenwerking om tot succes te komen.
  • Snellere terugkeer na arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.