Begeleiden veranderprocessen

Veranderen is

  • Afscheid nemen van oude gewoontes en gedrag.
  • Het vermogen om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag aan en af te leren.
  • Mensen leren omgaan met onzekerheden.
  • Werken aan het versterken van de koppeling tussen opvattingen en gedrag in relatie tot doelstellingen, werkprocessen en betrokkenheid.
  • Het toevoegen van waarden.

Veranderen is niet het wegnemen van waarden van de oude situatie

Verandering realiseer je door te onderzoeken, inzicht te krijgen, bewust te worden van de belemmerende overtuiging en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die u maakt om doelen te bereiken. Als verandercoach is SpringVit in staat verandertrajecten te begeleiden en te implementeren.

Veel voorkomende oorzaak van mislukte veranderprocessen

Stel u wilt een plan implementeren wat toegevoegde waarde levert aan uw klanten. Vervolgens lukt het niet om het plan met succes te implementeren. Heeft u in uw plan rekening gehouden met de overtuiging van uw medewerkers? Welke belemmerende factoren zijn van invloed op een succesvolle implementatie? Beschikken alle medewerkers over de gewenste vaardigheden en competenties? Zijn uw medewerkers overtuigd van uw plan?

Escalatie voorkomen

Als een medewerker vast zit in een bepaalde overtuiging of denkniveau kan een situatie escaleren. Uw doelstelling wordt niet gehaald en dat is van invloed op de service die u levert aan uw klanten. Dit voorbeeld geeft aan dat de doelstelling van de organisatie zeker van invloed is op uw medewerkers. U kunt dit voorkomen.

Typisch SpringVit – Doe wat je zegt

Om een verandering succesvol te laten zijn is een kritische blik op de haalbaarheid noodzakelijk. Knelpunten worden tijdig gesignaleerd en plannen worden bijgesteld. SpringVit coacht leidinggevende en medewerkers in het halen van hun resultaat en geeft sturing aan het proces. Het realiseren van een effectieve samenwerking met stakeholders is noodzakelijk voor het behalen van succes. Vertrouwen is de basis voor het realiseren van een veranderingsproces.

Neem contact op