Investeer in dienend leidersschap

Datum: 30 juli 2015

Waarom zijn dienende leiders succesvol voor de organisatie?

Door middel van mijn blogberichten wil ik verbinding maken met de waarde van het ontwikkelen van mensen en het behalen van resultaten. Er wordt te weinig stil gestaan, is mijn ervaring, bij de menselijke factor in relatie tot het realiseren van doelstellingen.

Als manager bij een internationale facilitaire organisatie heb ik ervaren dat projecten of veranderprocessen niet slaagden. Wat zit daarachter?

De leiderschapsstijl binnen deze organisaties, die van oorsprong controlerend is, sluit niet aan bij wat effectief is voor de organisatie in de huidige tijd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel managers hun medewerkers niet kennen en niet weten wat er echt aan de hand is. Deze managers belemmeren anderen en kosten energie. Deze managers maken geen echt contact met hun medewerkers. Dit leidt tot irritatie, verstarring en ongemotiveerde medewerkers. Deze managers belemmeren anderen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen alleen te motiveren zijn als je als manager weet wat de persoonlijke drijfveren en talenten zijn van hun medewerkers.

Wat is hiervoor nodig?

Investeer in dienend leiderschap

  • Deze managers zijn in staat om meer uit hun teams te halen. Dit leidt tot een effectievere organisatie.
  • Deze leiders hebben een lager verzuim in relatie tot de ‘ouderwetse’ manager.
  • Zij erkennen het talent in hun teams. Talentvolle medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie.
  • Klanttevredenheid neemt toe, omdat de organisatie bestaat uit zeer betrokken medewerkers die gedreven zijn om een hoge kwaliteit te realiseren.
  • Deze managers zijn in staat om de goede dingen te doen.
  • Halen de intelligentie in anderen naar boven en vragen het beste denkwerk van anderen.
  • Ze zorgen ervoor dat mensen zich verantwoordelijk voelen.
  • Zij creëren een veilige omgeving voor hun medewerkers.

Wilt u meer uit uw teams halen door te investeren in dienend leiderschap. SpringVit kan u daarbij helpen.

Dienend leiderschap  – Van controle naar vertrouwen!

Neem contact op »