Werkwijze

Krachtig zijn – werken aan bewust bekwaam handelen

U ervaart een belemmering in uw dagelijkse leven of heeft vragen gericht op het realiseren van een persoonlijke verandering. Vaak beschikt u zelf over antwoorden en oplossingen, maar daar bent u zich niet van bewust.  Met coaching door SpringVit doorloopt u een traject gericht op het behalen van resultaat. SpringVit kan u helpen door de ‘puzzelstukjes’ op zijn plek te leggen.

Neem contact op

Het coachingstraject

  • SpringVit onderzoekt door het stellen van vragen of het inzetten van werkvormen en methodes wat uw belemmeringen zijn om te bewegen naar een gewenste verandering.
  • U bent bewust onbekwaam. U werkt aan bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef gericht op het oplossen van uw vraag.
  • SpringVit helpt u keuzes te maken, doelen te stellen en acties te formuleren gericht op het leren handelen.
  • Tijdens de gesprekken wordt stil gestaan bij de uitvoering van de acties en zonodig worden doelen en acties bijgesteld.
  • U leert te werken aan bewust bekwaam handelen.
  • Resultaten worden geëvalueerd om de gewenste verandering daadwerkelijk te realiseren.

U wordt begeleid in het verkrijgen van inzicht door een professionele, praktische en oplossingsgerichte aanpak!

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek, ongeacht voor welke vorm u kiest, wil ik u graag ontmoeten om kennis te maken en om uw vragen af te stemmen. SpringVit vindt het opbouwen van vertrouwen belangrijk. Zonder vooroordelen luisteren naar uw verhaal. Alleen dan bent u in staat om uw professionele handelen duurzaam te veranderen en uw persoonlijke waarden te herontdekken. We bespreken uw doelen en uw persoonlijke situatie. Gedurende het gesprek wordt duidelijk waar u aan wilt werken. SpringVit staat tevens stil bij uw leerstijl. Wat is voor u een optimale leeromgeving. Een praktische vorm, gewoon doen, of heeft u wellicht behoefte aan theorie? Dit gesprek geeft u tevens ruimte om heel bewust te kiezen voor een coachingstraject. Als u vertrouwd bent en de stap neemt om te willen veranderen, maken we gelijk afspraken over de frequentie van de gesprekken. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Rapportage

Afhankelijk van de begeleidingsvorm en uw vraag schrijft u een verslag. Hierin beschrijft u wat voor u van betekenis is geweest. U staat stil bij uw handelen en beschrijft acties die leiden tot verbetering op uw professionele handelen. Dit wordt besproken tijdens de individuele gesprekken.