Het verhaal van de adelaar

Datum: 24 oktober 2014

Zingeving

Afgelopen week heb ik een inspirerende dag gehad wat in het teken stond van zingeving. Zingeving was voor mij een term met een abstracte betekenis. Wat is zingeving? Ik wil jullie meenemen in wat voor mij die dag duidelijk is geworden en wat voor mij de kern van zingeving is. In het onderstaande verhaal lees je wat mij betreft de kern van zingeving. Herken je dit en loop je hierin vast? Dan is het tijd voor uw eigen zinbeleving. Sta bewust even stil om hierover na te denken.

Het verhaal van de adelaar

Ergens in Zuid Amerika woonde een boer. Op een van zijn tochten door de bergen vond hij een adelaarsjong, dat uit het nest gevallen was. Hij nam hem mee naar huis, verzorgde hem en zette hem in het kippenhok. Daar leerde hij leven als de kippen. Hij krabde in het zand, pikte graantjes van de grond en ging met de kippen op stok.

Eens kwam bij de boer een onderzoeker. Hij keek in het kippenhok en zei: Dat daar is geen kip, dat is een adelaar. De boer zei: “ja, maar nu is het een kip geworden. Hij krabt in het zand, pikt graantjes van de grond en gaat met de kippen op stok. Hij kan niet meer vliegen”.

Maar de bioloog zei:  ‘Hij kan dan nu weliswaar niet vliegen, maar van nature en in zijn ogen weet hij de richting van de zon en kent hij de roep van de hoogten! Hij zal vliegen!’

Toen gingen ze beiden op een vroege ochtend bij zonsopgang de bergen in. De onderzoeker hield de adelaar stevig vast, keerde hem dan in de richting van de zon en wierp hem hoog in de lucht. En de adelaar, die kip geworden was, voelde in zich weer, dat hij een adelaar was. In het begin vloog hij plomp en zigzaggend, maar allengs zekerder.

Hij vloog rond de top van de berg en uiteindelijk steeg hij hoger en hoger, totdat hij in de oneindigheid van de ochtendhemel verdween…..

De moraal…

In ieder van ons leeft een adelaar.

Onze cultuur en de systemen die ons getemd hebben, hebben ons veranderd in kippen die in het zand krabben, graantjes pikken van de grond. Wij hebben echter de roeping naar de hoogte, naar het oneindige.

Laten we de adelaar die in ons schuilt bevrijden. Wij willen niet toelaten dat men ons veroordeelt tot middelmatigheid, maar de vlucht naar de vrijheid wagen. En we willen anderen meenemen, want we dragen allemaal een adelaar in ons,

wij zijn allemaal adelaars.

Leonardo Boff.