Meer voldoening en energie?

Datum: 17 februari 2015

Een bezield leven

Bezield leven is een groot begrip. Voor mij betekent het leven en werken vanuit authenticiteit en mijn persoonlijke waarden. Mezelf accepteren met alle kwetsbaarheden. Het gevoel hebben dat ik vanuit mijn hard werk en leef. Het is mijn overtuiging dat bezield leven leidt tot voldoening en energie in je dagelijkse leven. Onlangs heb ik het boek gelezen van B. Brown, de Moed van Imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Dit boek beschrijft op een treffende manier welke ingrediënten nodig zijn om bezield te leven. Een ingrediënt uit dit boek wil ik graag met je delen.

Wat is nodig voor een bezield leven? Veerkracht

Essentieel voor veerkracht is:

  • Een hoopvolle levenshouding
  • Een kritische opstelling ten opzichten van verwachtingen van buitenaf
  • In staat zijn moeilijke gevoelens te aanvaarden – moed hebben

Wil jij onderzoeken wat een bezield leven voor jou betekent?

Neem contact op »