Verbeteren is reflecteren.

Datum: 4 december 2014

Reflecteren is de basis.

Als coach ben ik continu bezig met reflecteren. Alleen als ik in staat bent te leren van mijn eigen handelen, ben ik in staat om mensen te begeleiden in het proces naar bewust bekaam handelen. Hiervoor heb ik het boek van M. Groen gelezen. Dit is ook een inspiratie voor een ieder die zijn professionele handelen wil verbeteren. Bijvoorbeeld managers en bestuurders in organisaties. Het boek heet Reflecteren de basis: op weg naar bewust en bekwaam handelen.

Reflecteren is bewust stil staan en nadenken over uw eigen handelen.

Reflecteren is binnen veel sectoren een begrip, bijvoorbeeld in de sociaal agogische sectoren. Ook binnen het HBO onderwijs is dit steeds meer een vereiste competentie. En dat vind ik een goede zaak, omdat Hbo’ers veelal terecht komen in functies die een hogere mate van invloed hebben op processen in organisaties of relaties met opdrachtgevers. Om uw functioneren of de kwaliteit van de dienstverlening  goed in te richten, is nadenken over uw werkuitvoering en uw eigen handelen daarin een must. Bewustzijn is hierbij essentieel. Indien u over de competentie reflecteren beschikt, bent u in staat uw professionele handelen te verbeteren.

Een eerste stap naar reflectie

Reflecteren richt zich op de communicatie over en weer tussen mensen in een bepaalde situatie. In dienstverlening bestaat er een directe relatie tussen twee personen met de opdrachtgever. Deze relatie is bepalend voor de service die geleverd wordt. Een eerste eenvoudige stap die u kunt ondernemen, is om tijd te nemen en bewust stil te staan om te reflecteren. Om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de communicatie is verlopen en wat uw handelen heeft betekent voor uzelf en voor de opdrachtgever. De richtvragen die u kunt stellen als u aan het reflecteren bent over de service aan uw opdrachtgever zijn bijvoorbeeld:

  • Wat wilde ik, wat voelde ik? Wat dacht ik, wat deed ik?

Tegelijkertijd ook reflecteren op de communicatie naar de opdrachtgever. Bijvoorbeeld:

  • Wat wilde de opdrachtgever, wat voelde de opdrachtgever? Wat dacht de opdrachtgever en wat deed de opdrachtgever?

Invloed op waarde dienstverlening

Het is mijn visie dat als managers die verantwoordelijk zijn voor de service in organisaties over de competentie reflecteren beschikken, dit direct invloed heeft op de waarde van de dienst aan je opdrachtgever. Ik zou zeggen dat vanaf nu reflecteren in alle competentieprofielen van managers en bestuurders thuis hoort.

Reflecteren is een vereiste om essentiële punten van uw service te evalueren en om de volgende stap te maken naar een verbetering van uw dienstverlening.

Wilt u uw professionele handelen verbeteren?

Neem contact op »